De tien voordelen van een geïntegreerd elektronisch voorschrijf- en toedienregistratiesysteem

Veiligheid rondom geneesmiddelen is van groot belang in de zorg. Wanneer er onjuiste medicatie wordt voorgeschreven of het verkeerd wordt gebruikt, ontstaat een risico op gezondheidsschade. Dit moet worden voorkomen en het elektronisch toedienregistratiesysteem van nCare helpt om medicatiefouten drastisch terug te dringen. Lees hieronder de tien voordelen van het geïntegreerde elektronisch voorschrijfsysteem en toedienregistratiesysteem van nCare voor de zorg.

 1. Meest eenvoudige toedienregistratiesysteem 

Alles draait om de gebruiksvriendelijkheid van de gebruiker. Het is een intuïtieve app, die erop gericht is om het werk van de zorgverlener eenvoudiger en makkelijker te maken. Daarom is er naast de webapplicatie ook speciaal een app ontwikkeld voor het snel en eenvoudig aftekenen van medicatie.

2. Zeer gebruiksvriendelijk 

Met de app van nCare kan je met één druk op de knop medicatie aftekenen, maar ook nieuwe medicatie bestellen. Daarnaast biedt de app de mogelijk om snel medicatie informatie op te zoeken. Dit is zeer efficiënt werken en zo bespaar je tijd.

3. Altijd inzicht in actuele medicatie

De medicatie informatie die in het toedienstregistratiesysteem staat, komt uit het bronsysteem van de apotheek. Iedere apotheek is aangesloten bij het landelijk schakelpunt. Via dit “netwerk” delen apotheken medicatiegegevens van cliënten met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld met andere apotheken, zoals de dienstapotheek en de poliklinische apotheek in het ziekenhuis. Maar ook met medisch specialisten in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Alle betrokkenen kunnen deze gegevens raadplegen als dat nodig is voor de behandeling van de cliënt- 24 uur per dag en 7 dagen per week. Zij zien dan precies welke medicatie is verstrekt aan de cliënt. En met welke intoleranties, contra-indicaties en allergieën zij rekening moeten houden als zij de cliënt medicatie voorschrijven of verstrekken. En in de app van nCare heb je deze informatie altijd compleet in één overzicht. Dit zorgt voor optimale medicatieveiligheid.

4. Digitaal aftekenen met één klik 

De app is zo ontworpen dat je in één klik de toegediende medicatie kan aftekenen. Op de digitale toedienlijst is bovendien zichtbaar voor welke medicatie de medewerker verantwoordelijk is op het tijdstip dat deze moet worden toegediend. Daarnaast geeft digitale registratie van toedieningen inzicht in het medicatieproces. Je ziet wie op welk tijdstip wat heeft afgetekend en het is mogelijk om bij te sturen waar nodig.

 5. Signalering bij vergeten toedieningen 

nCare controleert op volledigheid en signaleert bij afsluiten van de app dat de toedieningen nog niet volledig zijn uitgevoerd. Soms is hier een goede reden voor. nCare vraagt de medewerker uitleg waarom de medicatie niet is toegediend. Iedere ronde staat op chronologische volgorde in de app. De signalering van de vergeten toedieningen is goed te zien door de kleuren in de app. Zo kan je snel zien of je alles in de ronde hebt toegediend of dat je nog terug moet naar een cliënt om de vergeten medicatie te geven. Daarnaast heeft iedere zorgverlener inzicht in de digitale aftekenlijst, waardoor de kans op fouten tot wel 1% kunnen worden verminderd

6. Dubbele medicatiecontrole, ook op afstand en gekoppeld met Zorgcentrale 

Met nCare is het mogelijk om dubbele controle bij de toediening van risicovolle medicatie uit te voeren. Dit kan op vier verschillende manieren: door de cliënt zelf, door een familielid, door een aanwezige collega of door een collega die op afstand beschikbaar is. Kortom, dubbele controle is in alle situaties mogelijk. Ook als de cliënt dit niet zelf kan en er niemand anders in de buurt is. Daarnaast zijn er ook nog een aantal zorgcentrales in Nederland die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van dubbele controles op afstand. nCare heeft een veilige verbinding met deze zorgcentrales waarmee de foto op afstand kan worden beoordeeld en geaccordeerd.

7. Scanoplossing voor het aftekenen van medicatiezakjes 

Gezamenlijk met de grootste fabrikanten van de medicatiezakjes, is een koppeling gemaakt waardoor de barcodes op de medicatiezakjes kunnen worden gescand met de nCare app. Dit zorgt ervoor altijd het juiste zakje op het juiste tijdstip aan de juiste cliënt wordt gegeven. En als per ongeluk een verkeerd zakje wordt gescand, dan verschijnt hiervan een melding op het beeldscherm.

8. Voorschrijven op basis van actuele medicatie

Het digitaal voorschrijven op basis van actuele medicatie is verplicht gesteld door de Inspectie. nCare heeft een voorschrijfsysteem dat voldoet aan de eisen, inclusief een up-to-date medicatiebewakingssysteem als onderdeel van het leveren van verantwoorde zorg. Het voorkomt onveilige situaties zoals dubbelmedicaties, contra-indicaties, interacties met andere geneesmiddelen en waarschuwingen voor intoleranties of overgevoeligheden. Het voorschrift wordt digitaal naar de apotheek verzonden en komt via het apotheeksysteem weer digitaal terug in nCare. Het principe van de “closed-loop” is hiermee geborgd. Geen versnippering van informatie meer. Geen efficiencyverlies en fouten bij de zorgprofessional. Maar een waardevol, verrijkt gegevensoverzicht dat de gehele digitale medicatieketen sluit. Waarbij de data-integriteit rondom medicatie voor honderd procent geborgd en actueel is.

9. Inzicht op basis van rapportages 

Door het digitaal vastleggen van alle voorschriften en toedieningen zijn verschillende rapportages voor arts, verpleegkundige of management te maken. Deze rapportages geven inzicht in de medicatieveiligheid. Je kan daardoor sneller inschatten of je een extra medewerker op bepaalde tijdstippen moet inzetten of juist minder. De rapportages zijn voor een manager handig als stuurinformatie.

10. Apotheken worden door nCare aangesloten. Er zijn al ruim 600 apotheken aangesloten 

Voordelen van een elektronisch toedienregistratiesysteem
 • Altijd inzicht in actuele medicatie
 • Digitaal aftekenen
 • Signalering bij vergeten toedieningen
 • Dubbele controle, ook op afstand en gekoppeld met Zorgcentrale
 • Eenvoudig bestellen van losse medicatie
 • Voorschrijven op basis van actuele medicatie
 • Inzicht op basis van rapportages
 • Scanoplossing voor medicatiezakjes
 • Meest eenvoudige toedienregistratiesysteem
 • Al ruim 600 apotheken aangesloten
Meer weten? Download de brochure

Hét digitale toedienregistratiesysteem voor optimale medicatieveiligheid

Download brochure

Oriënteren op de het juiste EVS- en toedienregistratiesysteem doe je vast niet dagelijks. Daarom kan het zijn dat we telefonisch contact met je opnemen om jouw wensen door te nemen.

  Verstuurd!

  De brochure wordt naar je mailadres verstuurd.

  Verstuur opnieuw