Koppeling met HiX

 

Specialisten, apothekers en huisartsen kunnen vanuit HiX complexe medicatieschema’s en andere medicatieopdrachten aanleveren aan NCare. Hierdoor heeft iedere toediener in de verpleeg- of thuiszorg altijd up-to-date medicatiegegevens van de patiënt of cliënt tot zijn beschikking, waardoor de medicatieveiligheid stijgt.

Veilig medicatieproces

Het nieuwe proces gaat als volgt: de specialist of huisarts schrijft medicatie voor in HiX en stuurt het voorschrift naar de apotheek. Dit kan een openbare apotheek, een poli-apotheek of een ziekenhuisapotheek zijn. De apotheek ontvangt het recept en verstrekt de medicatie aan de patiënt of verzorgende partij. Op dat moment gaat er een signaal naar het betreffende externe toedienregistratiesysteem, waarin de medicatie wordt bijgewerkt. De thuiszorgorganisatie of verzorgende dient de medicatie toe en tekent deze direct digitaal af in het externe toedienregistratiesysteem.

Medicatiefouten voorkomen

Dankzij de optimale communicatie tussen HiX en apps voor digitale toedienregistratie kan het toedienproces veilig verlopen. Papieren aftekenlijsten behoren tot het verleden en de toediener heeft altijd het meest actuele medicatieoverzicht bij de hand in de app. Bovendien kan een tweede thuiszorgmedewerker of verzorgende eenvoudig op afstand controleren en accorderen dat de juiste medicatie aan de juiste patiënt is toegewezen. Dankzij dit gestroomlijnde proces worden medicatiefouten voorkomen.

Toegevoegde waarde voor apotheek

De nieuwe oplossing brengt niet alleen voordelen voor de toediener, maar ook voor de apotheek. Zo hoeft de apotheek geen deellijsten meer te printen. Ook is er minder mondeling overleg nodig tussen de apotheker, arts en toediener. Alle benodigde informatie kan op een eenduidige en veilige manier worden verstrekt.

Gekoppelde zorginstellingen

De komende periode versturen diverse ziekenhuizen vanuit HiX hun toedienschema’s op de nieuwe manier naar een extern toedienregistratiesysteem. Zo stuurt Antonius Sneek de schema’s vanuit HiX naar NCare en volgt Slingeland Ziekenhuis binnenkort dezelfde werkwijze.

Hét digitale toedienregistratiesysteem voor optimale medicatieveiligheid

Download brochure

Oriënteren op de het juiste EVS- en toedienregistratiesysteem doe je vast niet dagelijks. Daarom kan het zijn dat we telefonisch contact met je opnemen om jouw wensen door te nemen.

    Verstuurd!

    De brochure wordt naar je mailadres verstuurd.

    Verstuur opnieuw