Release notes

14 mei 2021

Server error fix (Android)

Er kwam met regelmaat een onterechte ‘server error’ melding in de Android app voor. Dit wordt in de nieuwste versie van de NCare Android app opgelost. Deze versie wordt op dinsdag 25 mei vrijgegeven en het versie nummer van de update is 2.8.1.24822
 


Automatisch cliënten accepteren en stoppen

Apotheken kunnen nu instellen in NCare dat alle aangemelde cliënten automatisch worden geaccepteerd en alle geblokkeerde cliënten automatisch worden gestopt voor de apotheek.
 
  Hoe stel ik dit in?  
 


Koppeling NCare met HiX

Er is nu ook een koppeling mogelijk met HiX, het AIS voor ziekenhuizen.
 
Specialisten, apothekers en huisartsen kunnen vanuit HiX complexe medicatieschema’s en andere medicatieopdrachten aanleveren aan NCare. Hierdoor heeft iedere toediener in de verpleeg- of thuiszorg altijd up-to-date medicatiegegevens van de patiënt of cliënt tot zijn beschikking, waardoor de medicatieveiligheid stijgt.
 
  Lees hier meer  
 


Hello ID koppeling

De Hello ID koppeling zorgt er voor dat een gebruiker kan inloggen in NCare met zijn/ haar inloggegevens van Hello ID. Hierdoor is het niet langer nodig een NCare account te onthouden. Bij de eerste keer inloggen koppel je het Hello ID account aan het NCare account.
 
Is er nog geen NCare account dan kan deze door de koppeling automatisch op de achtergrond aangemaakt worden. Het is mogelijk in NCare alle nieuwe gebruikers een specifieke rol te geven. Om daadwerkelijk toegang te krijgen tot NCare moet de beheerder de gebruiker toegang geven tot een locatie in NCare.
 
Wanneer in Hello ID het volledige Identity & Access Management (IAM) is ingericht is het mogelijk om de rechten van daaruit over te nemen in NCare, waardoor ook de laatste handmatige actie vervalt.
 
Tot slot is het mogelijk via Hello ID de 2 factor authenticatie te laten verlopen, waardoor de gebruiker niet een nieuwe 2 factor authenticatie methode voor NCare hoeft te gebruiken.
 
Wil je gebruik maken van de Hello ID koppeling? Dien dan een wens in via het klantportaal.
 
  Wens indienen  
 


Uitbreidingen vaccinatieregistratie

De vaccinatieregistratie in NCare is uitgebreid met de volgende onderdelen:
 

Anonieme aanlevering bij het RIVM.

De cliënt heeft de mogelijkheid om aan te geven of de registratie van het de COVID-19 vaccinatie gedeeld mag worden met het RIVM. Als de cliënt dit niet wil is het mogelijk om aan te geven dat de data van de cliënt niet gedeeld mogen worden met het RIVM. Er is onder andere aan NCare gevraagd om de anonieme aanlevering te ondersteunen, om zo de vaccinatiegraad te kunnen meten.
 

Batchnummer ondersteuning door middel van drop down.

Wij hebben een optimalisatie doorgevoerd door de batchnummers die in omloop zijn via een drop down beschikbaar te stellen. Hierdoor kunnen bij de registratie geen fouten gemaakt worden bij de aanlevering richting het RIVM. Elke maandag wordt deze lijst door CareConnections bijgewerkt in NCare.
 


Gepland onderhoud

Op elke laatste maandag van de maand is er tussen 21:00 en 23:00 een standaard onderhoud gepland.
 
We streven ernaar dat gebruikers hier zo min mogelijk last van hebben. Het kan voorkomen dat NCare niet bereikbaar is.
Zorg ervoor dat de gebruikers binnen je organisatie bekend zijn met de back-uplijsten en het noodportaal voor het geval dat nodig is.
 
De geplande data voor de komende maanden zijn:
 
Maandag 31 mei 21:00 – 23:00 uur
Maandag 28 juni 21:00 – 23:00 uur
 

Wil je per mail op de hoogte worden gehouden van de nieuwe ontwikkelingen?

Meld je aan voor de release notes

Hét digitale toedienregistratiesysteem voor optimale medicatieveiligheid

Download brochure

Oriënteren op de het juiste EVS- en toedienregistratiesysteem doe je vast niet dagelijks. Daarom kan het zijn dat we telefonisch contact met je opnemen om jouw wensen door te nemen.

    Verstuurd!

    De brochure wordt naar je mailadres verstuurd.

    Verstuur opnieuw