Release notes

19 juli 2021

Belangrijke mededeling

AIS (Apotheek Informatiesysteem) leidend of nCare leidend?

Vorige week is er een wijziging gecommuniceerd richting apotheken en voorschrijvers, rondom het verwerken van stopberichten van voorschrijvers in nCare.

Wij hebben de keuzemogelijkheid gegeven om het AIS leidend te maken voor nCare. Zoals altijd monitoren wij onze releases.

Een oplettende apotheek merkte op dat deze optie tot gevolg kán hebben, dat er dubbele medicatieregels ontstaan. De oorzaak hiervan is dat het stopbericht genegeerd kon worden door de apotheek maar het startbericht wel gehonoreerd werd. Hierdoor kwam, wanneer een stopbericht niet was verwerkt voordat de medicatie van een cliënt werd bijgewerkt, de medicatie dubbel op de toedienlijst te staan.
De apotheken die dit betreft is contact mee geweest en daar is de functionaliteit teruggedraaid.

Om er zeker van te zijn dat dit niet meer kan voorkomen hebben wij woensdag 14 juli 2021 de keuzeoptie per direct weggehaald.
Hierdoor is nCare weer leidend met betrekking tot stopberichten.
 


Wat is er nieuw in nCare?

Toestemming informatie-uitwisseling apotheek

Voor de privacy, veiligheid en zelfbeschikkingsrecht van cliënten (ook bekend als de AVG) moet worden vastgelegd of een cliënt toestemming geeft aan de apotheek om zijn of haar gegevens te delen met zorgorganisaties.

Om deze informatie inzichtelijk te maken voor de apotheek, wat verplicht is, is er per 21 juli een extra veld zichtbaar in het cliëntenoverzicht (zie afbeelding hieronder). De zorgmedewerker kan hier aangeven of de cliënt akkoord of niet-akkoord gaat met het delen van zijn medische gegevens door de apotheek.

Per 21 juli zal het veld voor toestemming van de informatie-uitwisseling in de web-omgeving van nCare invulbaar zijn voor de zorgorganisaties. In het cliëntoverzicht onder het tabblad ‘Algemeen’ (zie afbeeldingen hieronder).
Per 1 oktober kan de apotheek de status van deze toestemming zien. Het is de verantwoordelijkheid van de apotheek procesafspraken te maken met de zorginstantie. Te zijner tijd, zullen we deze release nogmaals onder de aandacht brengen.

Zorg dat jullie als zorgorganisatie duidelijke afspraken maken over de vastlegging, van toestemming, voor wat betreft het digitaal verstrekken van cliëntgegevens binnen nCare. Met deze toepassing maken wij het mogelijk de vastlegging in nCare te doen, waarmee het voor de zorg én de apotheek inzichtelijk is dat er toestemming is gevraagd voor het digitaal verstrekken van de cliëntgegevens. Onderliggende afspraken dienen afgestemd te worden tussen zorgorganisatie en apotheek. Wij hopen dat deze toepassing jullie en de apotheek gaat helpen om dit goed vast te leggen.

Weergave van het wijzigen van toestemming in nCare web.

Weergave vraag om toestemming bij het aanmaken van een cliënt in nCare web.

Uitbreiding in de Nedap koppeling

Maak je gebruik van de Nedap koppeling? Dan is het goed om te weten dat het adres van de cliënten nu ook automatisch wordt opgehaald en gevuld middels de Nedap koppeling.

Single Sign On koppeling met Okta is mogelijk

Maakt jouw organisatie gebruik van Okta en wil je de Single Sign On koppeling met Okta in nCare activeren? Vraag het implementatiehandboek aan via ons klantportaal en vereenvoudig het inlogproces van nCare voor jouw medewerkers.
 
 Koppeling aanvragen 
 


Implementatie handboek voor SSO koppelingen

Voor alle Single Sign On koppelingen hebben we nu een compleet implementatiehandboek geschreven en geven we advies op basis van best practices om dit uit te rollen. Je kunt het implementatiedocument ontvangen voor één van de beschikbare Single Sign On koppelingen?
 

 • Microsoft
 • Google
 • HelloID
 • PUUR. By Ecare
 • Okta

Vraag het document aan via het klantportaal:
 
 Document aanvragen 
 


Gepland onderhoud

Op elke laatste maandag van de maand is er tussen 21:00 en 23:00 een standaard onderhoud gepland.
 
We streven ernaar dat gebruikers hier zo min mogelijk last van hebben, maar het kan voorkomen dat nCare op dat moment niet bereikbaar is.
Zorg daarom dat de gebruikers binnen je organisatie bekend zijn met de back-uplijsten en het noodportaal voor het geval dat nodig is.
 
De geplande data voor de komende maanden zijn:
 
Maandag 26 juli 21:00 – 23:00 uur
Maandag 30 augustus 21:00 – 23:00 uur
Maandag 27 september 21:00 – 23:00 uur
 

Wil je per mail op de hoogte worden gehouden van de nieuwe ontwikkelingen?

Meld je aan voor de release notes

Hét digitale toedienregistratiesysteem voor optimale medicatieveiligheid

Download brochure

Oriënteren op de het juiste EVS- en toedienregistratiesysteem doe je vast niet dagelijks. Daarom kan het zijn dat we telefonisch contact met je opnemen om jouw wensen door te nemen.

  Verstuurd!

  De brochure wordt naar je mailadres verstuurd.

  Verstuur opnieuw