Voor wie?

Intramurale zorg: een veilig medicatieproces voor de bewoners

Het hele medicatieproces van voorschrijven, toedienen en digitaal vastleggen vormt de basis van NCare, ook in de intramurale zorg. Arts, apotheker en zorgmedewerker beschikken zo over dezelfde gegevens, zodat er minder fouten gemaakt worden. De intramurale zorg wordt zo efficiënter en veiliger.

Lees meer over NCare voor de intramurale zorg.

Thuiszorg: altijd de juiste medicatie toedienen

Goede communicatie tussen wijkverpleegkundige, apotheker en huisarts over de medicatie van de cliënt die thuiszorg ontvangt is van levensbelang. Doordat NCare koppelt met alle Apotheek Informatiesystemen (AIS) heeft de wijkverpleegkundige altijd inzicht in de actuele medicatiegegevens en is de kans op fouten klein.

Lees meer over NCare voor de thuiszorg.

Apotheek: samenwerken met zorginstelling en thuiszorg

NCare faciliteert het hele proces van voorschrijven, toedienen en digitaal vastleggen van medicatie. De arts schrijft voor, bestelt het bij de apotheek, die het levert aan de zorginstelling. De zorgverlener dient de medicatie op de juiste manier en het goede moment toe aan de cliënt. Omdat alle disciplines in hetzelfde systeem werken, dat gekoppeld is aan het AIS (Apotheek Informatiesysteem), is de keten gesloten en beschikt iedereen over dezelfde, actuele informatie. De apotheek is in regie met betrekking tot het beschikbaar stellen van de informatie richting de thuiszorg. Daarnaast is een laagdrempelige manier van communiceren met de thuiszorg onderdeel van NCare.

Lees meer over NCare voor de apotheek.

Elbert-Jan van Os
Sales Manager

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar elbertjan@careconnections.nl of bel naar 06 43 21 13 51

Hét digitale toedienregistratiesysteem voor optimale medicatieveiligheid

Download brochure

Oriënteren op de het juiste EVS- en toedienregistratiesysteem doe je vast niet dagelijks. Daarom kan het zijn dat we telefonisch contact met je opnemen om jouw wensen door te nemen.

    Verstuurd!

    De brochure wordt naar je mailadres verstuurd.

    Verstuur opnieuw